Каравела ковър ночиола

Каравела ковър ночиола

Заливка с лешникова паста 8 % с огледален блясък. Без хидрогенирани мазнини.