Екип

Анелия Георгиева
демонстратор
Веселин Райчинов
търговец
Димитър Велинов
управител